Vragen? Bel ons:

+31 416-543213

 

Snelle levering !   -   Uitstekende service !   -   Veilig betalen !

 

 

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tirage Art Reclamecreaties verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@tirage-art.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben
Tirage Art Reclamecreaties verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Tirage Art Reclamecreaties analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze
website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.
- Tirage Art Reclamecreaties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
Hoe lang we gegevens bewaren
Tirage Art Reclamecreaties zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze
bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar
Delen met anderen
Tirage Art Reclamecreaties verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Tirage Art Reclamecreaties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze
instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur
dan een gespecificeerd verzoek naar info@tirage-art.nl. Om uw identiteit te kunnen
verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze
kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Tirage Art Reclamecreaties zal zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:
Website: http://www.reclamecreaties.nl Telefoonnummer: +31416543213 Bedrijfsadres:
Kerkstraat 131 5161EC, Sprang-Capelle Postadres: Kerkstraat 131 5161EC, Sprang-
Capelle
Beveiliging
Tirage Art Reclamecreaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via info@tirage-art.nl. Tirage Art Reclamecreaties heeft de
volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Back to top